Jornada de manualidades para niños

JORNADA DE MANUALIDADES PARA NIÑOS

El jueves 8 de Diciembre de 5 a 7 de la tarde se va a realizar una actividad de manualidades para niños en la Asociación de Vecinos.

La actividad consistirá en realizar manualidades relacionadas con la navidad. Se cobrará 1 euro para el material.

Estáis todos invitados.

Abenduaren 8an, arratsaldeko 5etatik 7ak arte, umeentzako Gabonetako eskulan ekintza antolatuko da elkartearen areto batean. Material dela eta, euro bat eskatuko da.

Denok gonbidatuta zaudete.

Moción de Judimendikoak en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

El próximo 23 de diciembre, Judimendikoak Auzo Elkartea va a presentar una moción en el pleno del Ayuntamiento de Vitoria referente a la ampliación de horarios en las fiestas populares de los barrios de Vitoria-Gasteiz

MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ DE 23 DE DICIEMBRE

PETICIÓN DE TURNO POPULAR Y MOCIÓN AL PLENO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

AMPLIACION DE HORARIOS EN FIESTAS DE BARRIOS – AUZOEN JAIETAN ORDUTEGI HEDAPENA

Los últimos años las fiestas de los barrios han ido recibiendo un recorte en las facilidades proporcionadas por el Ayuntamiento, y un incremento en las dificultades provocadas por la actuación del mismo. En el mundo de las comisiones de fiestas de nuestra ciudad más de una vez se ha comentado que parece que el objetivo último del Ayuntamiento es la extinción de la celebración de dichas fiestas. No queremos creerlo y deseamos que sólo sean ideas producto de un calentón. En cualquier caso, sí que hay una serie de indicadores que corroboran la teoría, como puede ser:
El montante de las subvenciones ha sido cada vez menor. Además, el ingreso de las mismas se suele producir después de la realización de las mismas en varios barrios.
Sin el dinero prometido por el Ayuntamiento, sí que se nos exige el ingreso de la fianza por uso de vía pública.
Es necesario presentar un programa con una antelación excesiva para la mayoría de las comisiones de fiestas.
Los permisos para la instalación de barracas y demás puestos de feria son más reducidos en tiempo y con unas condiciones exageradas.
La limpieza de los barrios las mañanas del sábado y/o domingo de fiestas se realiza tarde y mal.
El estricto horario de cierre de txoznas y demás establecimientos y la dificultad de conseguir permisos para instalar barras en la calle impide poder conseguir los ingresos extras que necesitamos para poder realizar un programa de fiestas para todo el barrio.
Las txoznas y los bares de nuestros barrios no pueden disfrutar de un horario especial de cierre en las fiestas del barrio (aunque sí pueden mientras se celebra el ARF, el festival de Jazz y otras, con la nula repercusión que en nuestros barrios tiene). Las fiestas pueden ser un balón de oxígeno para los bares y restaurantes de nuestros barrios ahogados por la crisis. Y los barrios necesitamos comercios y todo tipo de establecimiento abiertos para no ser un barrio muerto.
La policía municipal se presenta en los recintos festivos para dar respuesta a un reducido número de vecinos que se quejan, llegando incluso a levantar puestos de venta ambulante con permiso y a multar a asociaciones de vecinos por incumplimiento de horarios, además de a una cantidad importante de bares.
Queremos decir también dos cosas por su importancia y teniendo en cuenta que en la Comisión de Participación Ciudadana varios Grupos Políticos así lo pidieron. Un el tema de los ruidos, que para eso existe una normativa que hay que cumplirla y que ahí está la inspección técnica de Medio Ambiente que controla los decibelios permitidos, y eso se hace en todos los eventos de la ciudad. El segundo tema es la percepción que tenemos todas las personas de las Fiestas, siempre hay gente que no le gusta en absoluto, otras según qué fiestas, otra diferencia está establecido en las edades de las personas, por ejemplo a las personas de la 3ª y 4ª edad no les gusta el ruido, todo eso lo respetamos e intentamos que las Fiestas se adapten a todo tipo de personas, pero también es verdad que son un fin de semana en cada barrio.

Aunque por todo esto y mucho más sería conveniente realizar una revisión integral de la relación del Ayuntamiento con las comisiones de fiestas una medida sencilla de tomar sería ampliar el horario de cierre de los bares y txoznas de un barrio durante sus fiestas.

PROPUESTA DE ACUERDO

Exponemos:
1- El Decreto municipal aprobado el 29/01/2013 aprueba el calendario de horarios especiales de espectáculos públicos y actividades recreativas del Ayuntamiento de Vitoria contempla como motivo para ampliar hasta 2 horas el horario previsto de cierre, en el supuesto 3, las fechas concretas de celebración, entre otras posibilidades, las fiestas de barrio.

2- El mismo decreto, un poco más arriba, basándose en la Ley 4/1995, de 10 de Noviembre, de Espectáculos Públicos y Actividades recreativas, y el Decreto 36/2012 del 13 de marzo, en su capítulo Cuarto, permite que los Ayuntamientos diferencien con carácter temporal tipos de horario y cierre en un mismo municipio, en función de las festividades de los distritos o barrios.

3- También manifestamos nuestro desacuerdo con las medidas sancionadoras que se han impuesto en algunos barrios en los últimos tiempos.

Solicitamos:

1- Que a la hora de realizar el calendario de horarios especiales del Ayuntamiento se incluyan las fiestas de los barrios, ampliando en 2 horas el mismo.

Es por eso que nosotros, José Luis Salazar Roldán de Aránguiz, con DNI 18593952Q, vecino del barrio de Arana de Vitoria Gasteiz y miembro de la AA.VV. Aranako, y Angel Madina Viteri, con D.N.I. 16238465M y miembro de la Asociación Vecinal “Judimendikoak” Auzo Elkartea

EL NIF ES: GO1133180
FIRMADO POR ANGEL MADINA VITERI, de la Asociación Vecinal Judimendikoak.
ASOCIACIONES VECINALES QUE APOYAN: ERROTA ZAHARRA, GASTEIZ TXIKI, BOST URKI, ZAZPIGARREN ALABA, URIBE NOGALES, ARANAKO, BETIKO GASTEIZ, ZABALGANA BATUZ.

GASTEIZKO UDALEKO ABENDUAREN 23KO OSOKO BILKURARAKO MOZIOA

HERRITARREN TXANDA ESKAERA ETA OSOKO BILKURARAKO MOZIOA

AUZOETAKO JAIETAN ORDUTEGI LUZAPENA

Azken urteotan Gasteizko Udalak, auzoetako jaiak antolatzeko orduan, oztopoak ezarri ditu eta bere jokaerak gero eta zailtasun gehiago eragin. Gure hiriko Jai Batzordeetan behin baino gehiagotan esan izan da Udalaren helbururik behinena dela, nonbait, auzoko jaiak ez daitezela ospatu. Azkeneko ideia hau ez dugu sinetsi nahi eta uste dugu beroaldi baten ondoriozkoa dela. Hala eta guztiz ere, badaude zenbait arrazoi, lehen esandakoa, betearazten dutenak. Hona hemen:
Diru-laguntzen beherakada. Gainera, ordainketa jaien ondoren izan ohi da zenbait auzotan.

Udalak agindutako dirua ematen ez badigu ere, hiri-zorua okupatzeagatiko fidantza ordain diezaiogula eskatu egiten digu.
Jai Batzorde gehienei ezinezkoa egiten zaie egitaraua aurkezteko epeari aurre egitea, izan ere, aurrerapen handiz aurkeztu egi n behar dugu.

Barrakak eta feriako gainontzekoak instalatzeko baimenak oso murritzak dira denbora aldetik eta neurriz kanpoko baldintzak ezarrita, gainera.

Jai egunetako, larunbat eta igande goizetan, garbiketa beranduegi eta ez da behar bezala egiten.

Txoznak eta bestelakoak ixteko ordutegia zorrotzegia eta kalean barrak ipintzeko baimena eskuratzeko zailtasun handiak. Honek guztiak diru-sarbide gehiago eragozten du eta, noski, auzoan jai egitaraua aurrera eramateko beharrezkoak zaizkigu.

Gure auzoetako jaietan, txoznek eta tabernek ez dute ixteko ordutegi berezi eta malgurik (ARF, Jazzaldia etabarretan ordutegi berezia dute nahiz eta gure auzoetan eraginik ez duten). Krisiak jota dauden taberna eta jatetxeentzat aukera paregabea izan daitezke jaiak. Eta auzook bizirik jarraitzeko behar-beharrezkoak ditugu denetariko merkatalgune eta enparauak.

Udaltzainak, auzoko gutxi batzuei kasu eginda, jai eremuetan azaldu egiten dira, baimendutako salmenta postuak kentzen dituzte eta isuna jartzen dizkiete Auzo Elkarteei eta taberna askori ordutegia ez betetzeagatik.

Bi gauza gehiago aipatu nahiko genuke, bere garrantsitasunagatik eta eskatu zigutelako Talde Politiko batzuk Hiritar Partehartze Batzordean:

Zarata gaia, horretarako arautegi bat dago, eta bete behar da. Eta Ingurune ikuskariek kontrolpean dauzkate baimendutako dezibelioak eta horrela egiten da hiriko ekitaldei guztietan.
Bigarren gaia jai Batzordeetako kide guztiok daukagun iritzia. Beti egon da eta egongo da norbait inolako jaiak gustatzen ez zaizkionari, beste batzuk segun zein jaia den onartzen dute. Beste alde batetik, adina dago; 3. edo 4. adinean gaudenontzat normalean zarata ez da gure gustokoa. Hori guztia errespetatzen dugu, eta guztiontzako jaiak antolatzen saiatzen gara. Bukatzeko, gure auzoetako jaiak urtean bakarrik asteburu batean ospatzen dira.

Honengatik guztiagatik egokia izango litzateke berrikustea Udalak Jai Batzordeekin duen harremana. Irtenbide erraza izan liteke, auzoko jaietan, taberna eta txoznen ixteko ordutegia luzatzea.

Hori dela eta, José Luis Salazar Roldán de Aránguiz, 18593952Q NANaduna, Gasteizko Arana auzoko bizilaguna eta AA.VV. Aranakoko partaideak eta Angel Madina Viteri, 16238465M NANaduna, Judimendikoak Auzo Elkarteko partaideak …

Ondokoa adierazten dugu:
1- Gasteizko Udalaren jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren ordutegi berezien egutegia onesten duen eta udalak 2013/01/29an onarturiko Dekretuak ixteko aurreikusitako ordutegia 2 orduz luzatzeko baldintzetan, 3.ean hain zuzen ere, besteak beste, auzoetako jaietako datak jasotzen ditu.

2- Dekretu horrek berak, pixka bat aurrerago, Jendaurreko Ikuskizunei eta Jolas Jarduerei buruzko azaroaren 10eko 4/1995 Legea eta martxoaren 13ko 36/2012 Dekretua oinarri hartuta, Laugarren kapituluan, ahalbidetzen du udalek udalerrian bertan ixteko ordutegi motak aldi baterako bereiztea, auzoetako jaiak kontuan izanda.

3- Horrez gain, gure desadostasuna adierazi nahi dugu azkenaldian auzo batzuetan ezarri diren zehapen-neurrien aurrean.
Eskatzen dugu:

1- Udalaren ordutegi berezien egutegia burutzean auzoetako jaiak barne har daitezela eta 2 orduz luzatzea.

Judimendi, barrios de Oro y rehabilitación

De todos es conocido que Judimendi, nuestro barrio, es un barrio antiguo, y que por la forma de cómo fue edificado, conviven edificaciones antiguas con otras digamos  más modernas.

Ello conforma una realidad que para nuestro Ayuntamiento supone que no seamos un barrio ni viejo ni nuevo, por eso desde la Asociación de Vecinos Judimendikoak hemos realizado un censo de la antigüedad de las edificaciones de nuestro barrio, con la idea de visualizar cual es la antigüedad real del mismo y cómo esto afecta a las personas que vivimos en él y cuales son las posibilidades que desde las instituciones públicas nos ofrecen.

Estas son las conclusiones del estudio que hemos realizado.

Como podéis ver en este mapa interactivo, las edificaciones marcadas en color rojo cumplirán en su totalidad los 50 años o más  en el 2017 las marcas en rojo claro lo harán en los próximos 5 años y las azules son nuevas o construidas a partir de mediado de los años 70 en adelante.

Conclusión en el año 2017 el 75% de las construcciones de nuestro barrio tendrán 50 años o más y en el transcurso de de los próximos 5 años el 85% de las construcciones ya tendrán esos 50 años o más.

ITE (inspección técnica de edificaciones)

Una de las primeras consecuencias que va a tener en nuestro la antigüedad de las edificaciones donde vivimos es la ITE.

La ITE es la realización de un informe y dictamen correspondiente realizado por técnico facultativo, a partir de una inspección visual , que indica el estado de conservación de los edificios a fin de mantenerlos en las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, garantizando los trabajos y obras precisas para conservarlos o rehabilitarlos, manteniendo en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.

Que cosas debe contener una ITE:

– La evaluación del estado de conservación del edificio para conocer los desperfectos y las deficiencias apreciadas en dichos edificios, sus posibles causas y las medidas recomendadas para asegurar la estabilidad, la seguridad, la estanqueidad y su consolidación estructural, de manera que sea posible el uso efectivo de la edificación según el destino que le es propio.

– La evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización del edificio, de acuerdo con la normativa vigente, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas.

– La certificación de la eficiencia energética del edificio, con el contenido y mediante el procedimiento establecido para la misma por la normativa vigente.

Hasta donde sabemos la fecha tope para presentar esta ITE es el 27 de junio del años 2017, para esa fecha todos los edificios que tengan 50 años o más deberán tener pasada su ITE. En algunos edificios de nuestro barrio ya está en marcha este proceso en el que está generando en ocasiones arreglos de fachadas, tejados, etc.

Plan estratégico 2015-2019 del Ayuntamiento de Vitoria.

Nuestro Ayuntamiento se ha marcado como eje estratégico 2015/2019 (según aparece en la web de nuestro Ayuntamiento el siguiente objetivo:

“Barrios más sostenibles, más eficientes y más cómodos para las personas que viven en ellos, especialmente para las mayores. Ese es el objetivo de este eje estratégico: mejorar los barrios, coser la ciudad desde dentro para cohesionarla, para hacerla más eficiente y cómoda, desde la perspectiva de las 3 Rás: rehabilitación, regeneración urbana y reactivación económica.”

Como siguen indicando, Vitoria-Gasteiz durante los último años ha crecido y se ha expandido hacia el este y el oeste, Zabalgana  y Salburua tocando ahora mirar hacia dentro,como dice en su web:

“Toca mirar hacia dentro. Toca atender las necesidades y demandas de los barrios, insuficientemente atendidos en esta época del urbanismo expansionista. Toca crecer hacia dentro mejorando lo que ya existe, sin consumir nuevos recursos naturales y maximizando el aprovechamiento de la red de servicios existentes.”

Dentro de las compromisos adquiridos por nuestro Ayuntamiento están incluidos.

  • Proyectos de rehabilitación de vivienda y regeneración de espacios públicos.
  • Transformar la sociedad Ensanche 21 en una sociedad de rehabilitación y regeneración urbana para el municipio.
  • Apoyar el proyecto de renovación integral e integrada del barrio de Coronación y estudiar trasladarlo a otros barrios de oro, a otros barrios de toda la vida, de manera progresiva.
  • Activar un plan de intervenciones en viviendas deterioradas, en la recuperación de locales, el mantenimiento de edificios emblemáticos y la recuperación de espacios verdes.
  • Dar solución a los problemas de aparcamiento en varios barrios (Arana, Zaramaga…).
  • Plan Integral de Rehabilitación de 20.257 viviendas con más de 50 años, en los próximos diez años.
  • Poner en marcha el Plan “Ni una vivienda sin ascensor”: Desarrollar un programa de ayudas para la instalación de ascensores en edificios que no tengan y supresión de barreras arquitectónicas en escaleras y vestíbulos.
  • El Plan de Regeneración de Espacios Públicos vulnerables, barrio a barrio, que fomente la peatonalización, la adopción de prácticas saludables, la movilidad sostenible, el transporte público y la eficiencia energética. A través de la participación ciudadana.

Los estudios socio-urbanísticos de los barrios de oro

Nuestro Ayuntamiento va a realizar un estudio socio-urbanístico con el que se pretende conseguir una radiografía social y urbana de los barrios de Abetxuko, Adurtza, Ariznabarra, Coronación y Zaramaga.

Según comenta el Ayuntamiento:

“A través de estos estudios, el Ayuntamiento quiere analizar inmueble a inmueble los barrios de Abetxuko, Adurtza, Ariznabarra, Coronación y Zaramaga para su posterior declaración, en su caso, como áreas degradadas.

En ese caso, las y los vecinos de esas áreas podrán  optar a ayudas a la rehabilitación del Gobierno Vasco en mayor cuantía. Además, Ensanche 21 dispondrá de una radiografía social y urbanística completa “inmueble a inmueble” de esos barrios, que ahora no dispone.

Con estos estudios se empieza a dar respuesta a un proyecto estratégico defendido por el alcalde Gorka Urtaran y recogido en el acuerdo presupuestario.  Además, se refuerza el papel de Ensanche 21 como agencia de la rehabilitación, reactivación y regeneración.”

Judimendi y su rehabilitación.

Es una buena noticia que nuestro Ayuntamiento haya decidido realizar una mirada hacia los barrios de toda la vida de Vitoria-Gasteiz, también es una buena noticia que se proponga con una plan estratégico,  mejorar la calidad de vida de los vecinos que vivimos en estos barrios como es el nuestro Judimendi, los cuales tenemos la sensación de haber sido olvidados por nuestro Ayuntamiento durante bastantes años.

Pero también vemos con preocupación que nuestro barrio Judimendi parece no estar en el objetivo de nuestro Ayuntamiento, tenemos la impresión que Judimendi no participa de este plan estratégico que  quiere mejorar la vida y el entorno de los barrios de Vitoria de toda vida.

Creemos que es importante y necesario se incluya a nuestro barrio, Judimendi, dentro de los estudios que se van a realizar en otros barrios de nuestra ciudad, conocer cuales son las necesidades reales que como barrio, también de oro, tenemos y pongamos en marcha una rehabilitación completa de nuestro barrio teniendo en cuenta a todos los vecinos que en él vivimos.

Desde la Asociación de Vecinos estamos en contacto con otras Asociaciones de barrio de Vitoria donde han realizado experiencias previas a estos estudios y hemos hecho llegar al Ayuntamiento dentro de los “Presupuestos participativos” la necesidad de tener estas partidas disponibles para nuestro barrio.

Queremos recibir la colaboración de más vecinos de nuestro barrio para de esta manera crear un equipo de trabajo que ayude a que Judimendii no pierda el tren de este plan estratégico de rehabilitación que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha puesto en marcha.

Para más información podéis acudir a los locales de la Asociación de Vecinos Judimendikoak los lunes de 8 a 9 de la noche.

Os podéis poner en contacto con nosotros en

 

 

Enlaces de interés de esta noticia.

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_55d9cab1_1501c76c21e__7f66

http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2016/11/02/los-estudios-socio-urbanisticos-de-los-barrios-de-oro-reciben-una-inyeccion-de-326-000-euros-del-gobierno-vasco/

https://www.euskoregite.com/es/informacion/4

9.304 firmas por la apertura del Geriátrico de Arana y petición de reunión con Diputada de Bienestar Social

La Iniciativa Social por la apertura del Geriátrico de Arana ha presentado las 9304 firmas recogidas para la reapertura del Geriátrico de Arana. También han solicitado una reunión con la Diputada de Bienes Social.

Han presentado también unas cifras muy interesantes sobre la política de la Diputación Foral de Alava sobre este tema que mas abajo os ofrecemos.

geriatrico_arana_cifras

Sumendi, nuevo local de Judimendiko Gazte Asanblada en nuestro barrio.(ampliación)

La Gazte Asanblada de Judimendi nos hace llegar un comunicado en el que nos anuncian la nueva apertura de un local en la calle Benito Guinea de nuestro barrio.

El nombre dado a este nuevo centro para actividades de nuestro barrio ha sido Sumendi, con el objetivo de que sea la erupción de los proyecto e iniciativas para la construcción de nuestro barrio, durante estos  días van a realizar diferentes actividades a las que estáis todos invitados.

Desde la asociación de vecinos mostramos todo nuestro apoyo a estas actividades que ayudan a dar vida y nuevas propuestas a nuestro barrio.

A continuación os mostramos  una imagen del comunicado que ha sido colocado por el barrio.

comunicado-gaste-asamblada

AMPLIACIÓN.

Desde Sumendi nos han hecho llegar el calendario de actividades para estos días, hoy asamblea  a las 5.

sumendi

Deterioro cancha baloncesto en Parque de Judimendi.

Se ha hecho llegar al ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz mediante su página web una denuncia del estado de la cancha de baloncesto que tenemos en el parque de Judimendi.

cancha-baloncesto2

cancha-baloncesto

Como podéis ver nos han contestado que próximamente procederán a la reparación de la misma, estaremos atentos a como se ejecuta ésta por parte del ayuntamiento.

Por parte de la asociación de vecinos os animamos a todos a que comuniquéis bien a través de la página web del ayuntamiento o bien a través de la asociación de vecinos todos los desperfectos que observéis en el barrio para que podamos realizar un seguimiento de la reparación de los mismos por parte del ayuntamiento.

La página del ayuntamiento donde poner estas reclamaciones es:

Buzón del cuidadano.

Para comunicarno a nosotros aquí tenéis los datos.

Kontaktua

 

 

 

Reunión Auzogune: tema rehabilitación general de nuestro barrio.

El próximo lunes 24 de Octubre a las 19.00 se reune en el centro cívico un nuevo auzogune con el tema principal de la necesidad de una rehabilitación general de nuestros barrios. En Judimendi no se ha hecho nada hace ya mucho tiempo y este es el documento que hemos presentado para dar inicio a este debate. Si podeis ir mejor porque es una reunión abierta y todos tenemos cosas que decir con respecto a ello.

Este es el documento:

necesidad-de-una-rehabilitcion-integral-en-judimendi